Οι παροχές του γραφείου μας αναλυτικά

  • Νεκροστάσιο
  • Ανθοστολισμός
  • Διακόσμηση Εκκλησίας και Οικίας
  • Καλλωπισμός και μακιγιάζ σορού από εξειδικευμένο προσωπικό
  • Ταρίχευση σορού
  • Επαναπατρισμός σορού
  • Συνεργασία με προξενικές και διπλωματικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο
  • Μεταφορά σορού (εντός και εκτός Ελλάδος)